ACOG là gì? Ý nghĩa của từ acog - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 9 tháng 1, 2024

ACOG là gì? Ý nghĩa của từ acog

ACOG là gì ?

ACOG là “American College of Obstetricians and Gynecologists” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ACOG

ACOG có nghĩa “American College of Obstetricians and Gynecologists”, dịch sang tiếng Việt là “Trường Cao đẳng Sản phụ khoa Hoa Kỳ”. Tổ chức chuyên nghiệp của bác sĩ chuyên khoa phụ khoa và sản khoa tại Hoa Kỳ.
Mục tiêu chính của họ là cung cấp hướng dẫn và tiêu chuẩn cao cấp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe phụ nữ.
Các hoạt động bao gồm phát triển các hướng dẫn lâm sàng, đào tạo và giáo dục cho các chuyên gia y tế.

ACOG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ACOG là “American College of Obstetricians and Gynecologists”.

Một số kiểu ACOG viết tắt khác:
+ Advanced Combat Optical Gunsight: Súng ngắm quang học chiến đấu tiên tiến.

Post Top Ad