DIS là gì? Ý nghĩa của từ dis - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 9 tháng 1, 2024

DIS là gì? Ý nghĩa của từ dis

DIS là gì ?

DIS là “Distributed Interactive Simulation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DIS

DIS có nghĩa “Distributed Interactive Simulation”, dịch sang tiếng Việt là “Mô phỏng tương tác phân tán”. Tiêu chuẩn trong lĩnh vực mô phỏng và mô hình hóa.
Nó được phát triển để hỗ trợ việc tạo ra môi trường mô phỏng tương tác phân tán.
Trong đó có nhiều hệ thống mô phỏng khác nhau có thể tương tác với nhau trong thời gian thực.

DIS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DIS là “Distributed Interactive Simulation”.

Một số kiểu DIS viết tắt khác:
+ Defence Intelligence Staff: Nhân viên Tình báo Quốc phòng.
+ Defense Investigative Service: Cơ quan Điều tra Quốc phòng. Tên cơ quan thông tin và tình báo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.
+ Draft International Standard: Dự thảo tiêu chuẩn quốc tế. Phiên bản tiền chuẩn được phát hành cho cộng đồng quốc tế để thu thập ý kiến trước khi chuẩn đầu tiên được công bố.
+ Defense Information System: Hệ thống thông tin quốc phòng. Tập hợp các hệ thống và dịch vụ thông tin được triển khai trong lĩnh vực quốc phòng.
+ Disney Interactive Studios: Hãng phim tương tác Disney.

Post Top Ad