TUK là gì? Ý nghĩa của từ tuk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 9 tháng 1, 2024

TUK là gì? Ý nghĩa của từ tuk

TUK là gì ?

TUK là “Turkmen language” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TUK

TUK có nghĩa “Turkmen language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Turkmen”. Ngôn ngữ chính thức của Turkmenistan, một quốc gia ở Trung Á. Nó thuộc nhóm ngôn ngữ Turkic và sử dụng bảng chữ cái Latin để viết.

TUK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TUK là “Turkmen language”.

Một số kiểu TUK viết tắt khác:
+ Technical University of Kenya: Đại học Kỹ thuật Kenya. Một trường đại học công nghiệp tại Nairobi, Kenya. Họ chuyên cung cấp các chương trình đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực công nghiệp kỹ thuật.
+ Tuk Tuk: Xe tuk-tuk.
+ Thyroid UK: Tuyến giáp UK. Tên một tổ chức ở Vương quốc Anh chuyên về vấn đề liên quan đến tuyến giáp.

Post Top Ad