ROTC là gì? Ý nghĩa của từ rotc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 9 tháng 1, 2024

ROTC là gì? Ý nghĩa của từ rotc

ROTC là gì ?

ROTC là “Reserve Officer Training Corps” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ROTC

ROTC có nghĩa “Reserve Officer Training Corps”, dịch sang tiếng Việt là “Quân đoàn huấn luyện sĩ quan dự bị”. Chương trình đào tạo quân sự trong hệ thống giáo dục đại học của Hoa Kỳ.
Họ cung cấp cho sinh viên cơ hội nhận được sự đào tạo quân sự song song với việc họ theo học tại trường đại học.
Mục tiêu nhằm phát triển và đào tạo sĩ quan dự bị cho các chi nhánh của Lực lượng Vũ trụ Hoa Kỳ(quân đội, hải quân, không quân, và thủy quân lục chiến).

ROTC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ROTC là “Reserve Officer Training Corps”.

Post Top Ad