ACSI là gì? Ý nghĩa của từ acsi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2024

ACSI là gì? Ý nghĩa của từ acsi

ACSI là gì ?

ACSI là “American Customer Satisfaction Index” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ACSI

ACSI có nghĩa “American Customer Satisfaction Index”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ số hài lòng của khách hàng Mỹ”. Chỉ số đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ tại Hoa Kỳ.
Nó cung cấp thông tin từ khảo sát của người tiêu dùng để đánh giá chất lượng cũng như hiệu suất của doanh nghiệp.

ACSI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ACSI là “American Customer Satisfaction Index”.

Một số kiểu ACSI viết tắt khác:
+ Abstract Communication Service Interface: Giao diện dịch vụ truyền thông trừu tượng.
+ All Catfish Species Inventory: Tất cả các loài cá da trơn.
+ Association of Christian Schools International: Hiệp hội các trường cơ đốc giáo quốc tế. Tổ chức giáo dục quốc tế chuyên về hỗ trợ và phát triển các trường học Cơ Đốc (Christian schools) trên toàn thế giới.
+ Assistant Chief of Staff for Intelligence: Trợ lý Tham mưu trưởng Tình báo. Vị trí quân sự trong một lực lượng quân đội.
+ Air Command Systems International: Hệ thống chỉ huy không quân quốc tế.
+ Associated Christian Schools International: Liên kết các trường Kitô giáo quốc tế.
+ Advanced Cyclotron Systems, Inc.: Hệ thống Cyclotron tiên tiến, Inc.. Công ty công nghiệp chuyên sản xuất và cung cấp hệ thống cyclotron, đặc biệt là cyclotron y tế.
+ Arts and Crafts Society of Ireland: Hiệp hội Thủ công và Nghệ thuật Ireland.
+ Amhara Credit and Saving Institution SC: Tổ chức tiết kiệm và tín dụng Amhara SC.

Post Top Ad