HCS là gì? Ý nghĩa của từ hcs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2024

HCS là gì? Ý nghĩa của từ hcs

HCS là gì ?

HCS là “High-Content Screening” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HCS

HCS có nghĩa “High-Content Screening”, dịch sang tiếng Việt là “Sàng lọc hàm lượng cao”. Phương pháp trong lĩnh vực sinh học phân tử và tế bào học.
Nó dùng để nghiên cứu và đánh giá hiệu suất của các hợp chất hóa học hoặc phác đồ gen trong môi trường tế bào.

HCS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HCS là “High-Content Screening”.

Một số kiểu HCS viết tắt khác:
+ Hierarchical Cell Structure: Cấu trúc tế bào phân cấp.
+ House Cat, Shorthair: Mèo Nhà, Lông Ngắn.
+ Halo Championship Series: Chuỗi giải vô địch Halo.
+ Hot Chips 31 Symposium: Hội nghị chuyên đề Hot Chips 31.
+ Horry County Schools: Trường học Quận Horry.
+ Header Check Sequence: Trình tự kiểm tra tiêu đề.
+ Health Care System: Hệ thống chăm sóc sức khỏe.
+ Homocitrate-synthase.
+ High-carbon steel: Thép với hàm lượng các bon cao.
+ Hard-clad silica: Silic phủ cứng.
+ Holy Cross School: Trường Thánh Giá.
+ Hardin County Schools: Trường học Quận Hardin.
+ Higher Central Services: Dịch vụ trung tâm cao hơn.
+ Health Credit Services: Dịch vụ Tín dụng Y tế.
+ Hazard Communication Standard: Tiêu chuẩn truyền thông nguy hiểm.
+ HUMINT Control System: Hệ thống điều khiển HUMINT.
+ Hohokam Chronological Sequence: Trình tự thời gian Hohokam.
+ Hierarchy Company System: Hệ thống phân cấp công ty.
+ Hampshire Country School: Trường đồng quê Hampshire.
+ Heritage Conservation Society: Hiệp hội bảo tồn di sản.
+ Health Corporation of Singapore: Tập đoàn Y tế Singapore.
+ Human Chorionic Somatomammotropin: Somatomammotropin màng đệm ở người.
+ Human-Centered Systems: Hệ thống lấy con người làm trung tâm.
+ High-capacity signalling: Tín hiệu dung lượng cao.
+ Health Care Services: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
+ High Council of State: Hội đồng cấp cao của nhà nước.
+ Harlem Children Society: Hội trẻ em Harlem.
+ Hard Capture System: Hệ thống chụp cứng.
+ Hollywood Center Studios: Phim trường trung tâm Hollywood.
+ Hub-center steering: Hệ thống lái trung tâm.
+ Helicopter Carrier Squadron: Phi đội vận chuyển trực thăng.
+ High Contrast Slide: Trang trình bày có độ tương phản cao.
+ High Carbon Stock: Lượng cacbon cao.
+ Honeycomb structure: Cấu trúc tổ ong.
+ Hierarchical Control System: Hệ thống kiểm soát phân cấp.
+ Hyderabad Civil Services: Dịch vụ dân sự Hyderabad.
+ Holt Children's Services: Dịch vụ trẻ em Holt.
+ Health and Community Services: Dịch vụ sức khỏe và cộng đồng.
+ Hyderabad Civil Service: Cơ quan dân sự Hyderabad.
+ Health centers: Trung tâm Sức khỏe. HCs.
+ HOST Computer System: Hệ thống máy tính HOST.
+ Home Colonisation Society: Hiệp hội thuộc địa hóa tại nhà.
+ Helicopter Combat Squadrons: Phi đội chiến đấu trực thăng.
+ Health Confidence Score: Điểm tin cậy về sức khỏe.
+ Head Constables: Cảnh sát trưởng. HCs.
+ Haryana Civil Services: Dịch vụ dân sự Haryana.
+ Hampton City Schools: Trường học thành phố Hampton.
+ Hollandsch Chineesche School: Trường Hollandsch Chineesche.
+ Halifax Consciousness Scanner: Máy quét ý thức Halifax.
+ Honoris Crux Silver: Honoris Crux Bạc.
+ Hierarchical Constraint Satisfaction: Sự thỏa mãn ràng buộc phân cấp.
+ Humidity Control Subassembly: Cụm kiểm soát độ ẩm.
+ Hollandsch-Chineesche School: Trường Hollandsch-Chineesche.
+ Hosted Collaboration Solution: Giải pháp cộng tác được lưu trữ.
+ Hospitals Computing Service: Dịch vụ máy tính bệnh viện.
+ Head Capability Systems: Hệ thống năng lực trưởng.
+ Humanitarian Coordinators: Điều phối viên nhân đạo. HCs.
+ Healthcare-related Common Services: Dịch vụ chung liên quan đến chăm sóc sức khỏe.
+ Highway Capacity Software: Phần mềm năng lực đường cao tốc.
+ Hilltop Christian School: Trường Cơ Đốc Hilltop.
+ Hellenic Civic Society: Hiệp hội dân sự Hy Lạp.
+ Hollands Chinese School: Trường Trung Quốc Hollands.
+ Horticulture and Crop Science: Khoa học làm vườn và cây trồng.
+ Hoboken Charter School: Trường bán công Hoboken.
+ HIDRA Control System: Hệ thống điều khiển HIDRA.

Post Top Ad