LFTP là gì? Ý nghĩa của từ lftp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2024

LFTP là gì? Ý nghĩa của từ lftp

LFTP là gì ?

LFTP là “Command-line file transfer program” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LFTP

LFTP có nghĩa “Command-line file transfer program”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình truyền tệp dòng lệnh”. Công cụ mạnh mẽ cho những người quản trị hệ thống và người sử dụng muốn tương tác với máy chủ FTP thông qua dòng lệnh.
Nó khá phổ biến trong các hệ thống Unix và tương tự Unix.

LFTP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LFTP là “Command-line file transfer program”.

Post Top Ad