AMSB là gì? Ý nghĩa của từ amsb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

AMSB là gì? Ý nghĩa của từ amsb

AMSB là gì ?

AMSB là “Aix Maurienne Savoie Basket” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AMSB

AMSB có nghĩa “Aix Maurienne Savoie Basket”, dịch sang tiếng Việt là “Bóng rổ Aix Maurienne Savoie”. Một câu lạc bộ bóng rổ chuyên nghiệp tại Aix-les-Bains, Pháp.
Họ thường tham gia các giải đấu bóng rổ cấp cao ở Pháp.

AMSB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AMSB là “Aix Maurienne Savoie Basket”.

Post Top Ad