EUCOM là gì? Ý nghĩa của từ eucom - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

EUCOM là gì? Ý nghĩa của từ eucom

EUCOM là gì ?

EUCOM là “European Command” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EUCOM

EUCOM có nghĩa “European Command”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Tư lệnh Châu Âu”. Tổ chức quân sự của Hoa Kỳ quản lý hoạt động quân sự ở khu vực Châu Âu.
Nhằm duy trì an ninh, ổn định và hỗ trợ các đối tác quốc tế.
EUCOM chịu trách nhiệm về quản lý các lực lượng quân sự Hoa Kỳ trong khu vực EU.

EUCOM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EUCOM là “European Command”.

Post Top Ad