ANZAC là gì? Ý nghĩa của từ anzac - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

ANZAC là gì? Ý nghĩa của từ anzac

ANZAC là gì ?

ANZAC là “Australian and New Zealand Army Corps” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ANZAC

ANZAC có nghĩa “Australian and New Zealand Army Corps”, dịch sang tiếng Việt là “Quân đoàn Úc và New Zealand”. Nói đến lực lượng những binh sĩ từ Úc và New Zealand, đặc biệt trong Chiến tranh Thế giới I và II.

ANZAC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ANZAC là “Australian and New Zealand Army Corps”.

Post Top Ad