ANTY là gì? Ý nghĩa của từ anty - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

ANTY là gì? Ý nghĩa của từ anty

ANTY là gì ?

ANTY là “Acronyms, No Thank You” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ANTY

ANTY có nghĩa “Acronyms, No Thank You”, dịch sang tiếng Việt là “Từ viết tắt, Không, Cảm ơn”. Một cách biểu đạt sự phản đối về việc sử dụng quá nhiều từ viết tắt (acronyms) trong giao tiếp. Đặc biệt, khi từ này thường xuất hiện trong môi trường làm việc.

ANTY là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ANTY là “Acronyms, No Thank You”.

Post Top Ad