ANOVA là gì? Ý nghĩa của từ anova - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

ANOVA là gì? Ý nghĩa của từ anova

ANOVA là gì ?

ANOVA là “ANalysis Of VAriance” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ANOVA

ANOVA có nghĩa “ANalysis Of VAriance”, dịch sang tiếng Việt là “Phân tích phương sai”. Tên của một phương pháp để kiểm tra sự khác biệt trung bình giữa các nhóm.

ANOVA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ANOVA là “ANalysis Of VAriance”.

Post Top Ad