CGIG là gì? Ý nghĩa của từ cgig - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

CGIG là gì? Ý nghĩa của từ cgig

CGIG là gì ?

CGIG là “Cross-Government Implementation Group” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CGIG

CGIG có nghĩa “Cross-Government Implementation Group”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm thực hiện liên chính phủ”. Một tổ chức hoặc nhóm chuyên trách về việc triển khai và thực hiện chính sách hay các dự án chính phủ.
Có liên quan đến nhiều bộ, cơ quan, tổ chức trong chính phủ.

CGIG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CGIG là “Cross-Government Implementation Group”.

Post Top Ad