CFV là gì? Ý nghĩa của từ cfv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

CFV là gì? Ý nghĩa của từ cfv

CFV là gì ?

CFV là “Cavalry Fighting Vehicle” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CFV

CFV có nghĩa “Cavalry Fighting Vehicle”, dịch sang tiếng Việt là “Xe chiến đấu của kỵ binh”. Một loại phương tiện chiến đấu được thiết kế để hỗ trợ nhiệm vụ của quân đội.
Nó được trang bị vũ khí và có khả năng di chuyển nhanh trên chiến trường.

CFV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CFV là “Cavalry Fighting Vehicle”.

Một số kiểu CFV viết tắt khác:
+ Customer Furnished Value: Giá trị nội thất của khách hàng.

Post Top Ad