CES là gì? Ý nghĩa của từ ces - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

CES là gì? Ý nghĩa của từ ces

CES là gì ?

CES là “Customer Engagement Score” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CES

CES có nghĩa “Customer Engagement Score”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm tương tác của khách hàng”. Chỉ số trong kinh doanh, nhằm đo lường sự tương tác và sự cam kết của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu.
Nó được tính dựa trên phản hồi sau các cuộc trải nghiệm cụ thể nào đó.
Điều này dùng để đánh giá mức độ hài lòng và đồng ý của khách hàng.

CES là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CES là “Customer Engagement Score”.

Một số kiểu CES viết tắt khác:
+ Czech language: Tiếng Séc.
+ Consumer Electronics Show: Trưng bày tiêu dùng điện tử.

Post Top Ad