CRIPL là gì? Ý nghĩa của từ cripl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

CRIPL là gì? Ý nghĩa của từ cripl

CRIPL là gì ?

CRIPL là “Consolidated Remain-In-Place List” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CRIPL

CRIPL có nghĩa “Consolidated Remain-In-Place List”, dịch sang tiếng Việt là “Danh sách tại chỗ hợp nhất”. Danh sách tổng hợp hoặc tổng cộng các yếu tố, tài nguyên và thông tin liên quan đến một tình huống cụ thể nào đó.

CRIPL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CRIPL là “Consolidated Remain-In-Place List”.

Post Top Ad