AOTS là gì? Ý nghĩa của từ aots - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

AOTS là gì? Ý nghĩa của từ aots

AOTS là gì ?

AOTS là “Association for Overseas Technical Scholarship” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AOTS

AOTS có nghĩa “Association for Overseas Technical Scholarship”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội học bổng kỹ thuật ở nước ngoài”. Tổ chức Nhật Bản cung cấp học bổng và chương trình đào tạo kỹ thuật cho sinh viên và chuyên gia từ các quốc gia khác.
Công việc của họ nhằm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Cũng như tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghiệp.

AOTS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AOTS là “Association for Overseas Technical Scholarship”.

Một số kiểu AOTS viết tắt khác:
+ Attack of the Show!: Cuộc tấn công của chương trình!.
+ Age of the Struggle: Thời đại đấu tranh.

Post Top Ad