INRI là gì? Ý nghĩa của từ inri - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

INRI là gì? Ý nghĩa của từ inri

INRI là gì ?

INRI là “Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ INRI

INRI có nghĩa “Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum”, dịch sang tiếng Việt là “Chúa Kitô Người Nazareth, Vua của người Do-thái”. Thường thấy trên thập giá, đây là biểu tượng của vị thế và quyền uy của Chúa Kitô trong tình trạng chết.
Điều này nhằm nhấn mạnh sự liên kết của Ngài với dân tộc Do-thái.
Cụm từ này có nguồn gốc từ các kịch bản Thánh Kinh và truyền thống Kitô giáo.

INRI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng INRI là “Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum”.

Post Top Ad