IPW là gì? Ý nghĩa của từ ipw - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

IPW là gì? Ý nghĩa của từ ipw

IPW là gì ?

IPW là “Interrogation of Prisoners of War” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IPW

IPW có nghĩa “Interrogation of Prisoners of War”, dịch sang tiếng Việt là “Thẩm vấn tù nhân chiến tranh”. Quá trình thẩm vấn những người bị bắt làm tù binh để thu thập thông tin tình báo.
Những thông tin đó có thể về kế hoạch, mục tiêu và các vấn đề liên quan đến chiến trường.
Tuy vậy, quá trình này phải tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn quốc tế nhân đạo.

IPW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IPW là “Interrogation of Prisoners of War”.

Một số kiểu IPW viết tắt khác:
+ Inverse Probability Weighting: Trọng số xác suất nghịch đảo.

Post Top Ad