HLVW là gì? Ý nghĩa của từ hlvw - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

HLVW là gì? Ý nghĩa của từ hlvw

HLVW là gì ?

HLVW là “High-Level Virtual Machine” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HLVW

HLVW có nghĩa “High-Level Virtual Machine”, dịch sang tiếng Việt là “Máy ảo cấp cao”. Thuật ngữ trong lĩnh vực máy tính, đề cập đến máy ảo có khả năng chạy mã nguồn từ các ngôn ngữ lập trình cấp độ cao.
Nó giúp cho quá trình chuyển đổi và thực thi mã nguồn trên nền tảng máy tính.

HLVW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HLVW là “High-Level Virtual Machine”.

Một số kiểu HLVW viết tắt khác:
+ Heavy Logistics Vehicle: Xe hậu cần hạng nặng.

Post Top Ad