APCNR là gì? Ý nghĩa của từ apcnr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

APCNR là gì? Ý nghĩa của từ apcnr

APCNR là gì ?

APCNR là “Armour-Piercing, Composite Non-Rigid” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ APCNR

APCNR có nghĩa “Armour-Piercing, Composite Non-Rigid”, dịch sang tiếng Việt là “Xuyên giáp, Composite không cứng”. Tên loại đạn chống giáp được thiết kế để xâm nhập vào giáp của mục tiêu.
Nó thường sử dụng một hỗn hợp các vật liệu để tối ưu hóa khả năng xâm nhập.
Các loại đạn APCNR dùng trong các hệ thống vũ khí chống giáp, như pháo cỡ lớn, tên lửa chống tăng.

APCNR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng APCNR là “Armour-Piercing, Composite Non-Rigid”.

Post Top Ad