TEAM là gì? Ý nghĩa của từ team - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

TEAM là gì? Ý nghĩa của từ team

TEAM là gì ?

TEAM là “Together Everyone Achieves More” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TEAM

TEAM có nghĩa “Together Everyone Achieves More”, dịch sang tiếng Việt là “Cùng nhau mọi người đạt được nhiều hơn”. Cụm từ được tạo ra để thể hiện ý nghĩa của sự làm việc nhóm và hợp tác với nhau.
Với giả định rằng khi mọi người làm việc cùng nhau, họ đạt được nhiều thứ hơn so với làm việc đơn lẻ.

TEAM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TEAM là “Together Everyone Achieves More”.

Post Top Ad