MWC là gì? Ý nghĩa của từ mwc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

MWC là gì? Ý nghĩa của từ mwc

MWC là gì ?

MWC là “Mobile World Congress” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MWC

MWC có nghĩa “Mobile World Congress”, dịch sang tiếng Việt là “Đại hội thế giới di động”. Sự kiện hàng năm quy tụ cộng đồng công nghiệp di động quốc tế.
Nơi mà các công ty hàng đầu giới thiệu các sản phẩm và công nghệ mới trong lĩnh vực di động.

MWC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MWC là “Mobile World Congress”.

Một số kiểu MWC viết tắt khác:
+ Maritime Warfare Centre: Trung tâm tác chiến hàng hải.
+ Mountain West Conference.
+ Minimum Wage Commission: Hoa hồng lương tối thiểu.

Post Top Ad