EUR là gì? Ý nghĩa của từ eur - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

EUR là gì? Ý nghĩa của từ eur

EUR là gì ?

EUR là “Euro” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EUR

EUR có nghĩa “Euro”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng Euro”. Đơn vị tiền tệ của Liên minh Châu Âu (Eurozone). Kí hiệu cho loại tiền tệ này là "EUR."

EUR là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng EUR là “Euro”.

Một số kiểu EUR viết tắt khác:
+ End User Requirements: Yêu cầu của người dùng cuối. Yêu cầu cụ thể mà người sử dụng mong đợi từ một sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ thống.
+ European Union: Liên minh Châu Âu. Mã quốc gia theo ISO 3166-1 alpha-3 của liên minh Châu Âu.

Post Top Ad