DMV là gì? Ý nghĩa của từ dmv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

DMV là gì? Ý nghĩa của từ dmv

DMV là gì ?

DMV là “Department of Motor Vehicles” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DMV

DMV có nghĩa “Department of Motor Vehicles”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan giao thông vận tải”. Tổ chức chịu trách nhiệm về quản lý bằng lái xe, đăng ký xe...
Họ cũng phụ trách các vấn đề liên quan đến phương tiện giao thông trong một khu vực cụ thể nào đó.

DMV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DMV là “Department of Motor Vehicles”.

Post Top Ad