DNA là gì? Ý nghĩa của từ dna - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

DNA là gì? Ý nghĩa của từ dna

DNA là gì ?

DNA là “Deoxyribonucleic acid” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DNA

DNA có nghĩa “Deoxyribonucleic acid”, dịch sang tiếng Việt là “Axit deoxyribonucleic”. Tên một loại axit nucleic chứa thông tin di truyền trong tất cả các tế bào của sinh vật.
Nó là cấu trúc gen cơ bản, được tạo thành từ chuỗi các nucleotide.

DNA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DNA là “Deoxyribonucleic acid”.

Một số kiểu DNA viết tắt khác:
+ U.S. Defense Nuclear Agency: Cơ quan Hạt nhân Quốc phòng Hoa Kỳ.

Post Top Ad