DNM là gì? Ý nghĩa của từ dnm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

DNM là gì? Ý nghĩa của từ dnm

DNM là gì ?

DNM là “Do Not Mail” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DNM

DNM có nghĩa “Do Not Mail”, dịch sang tiếng Việt là “Không gửi thư”. Cách thức cho phép người nhận đăng ký để không nhận thư quảng cáo hoặc thư rác từ các tổ chức tiếp thị.
Điều này sẽ giúp cho người tiêu dùng kiểm soát lượng thư không mong muốn gửi đến hộp thư của họ.

DNM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DNM là “Do Not Mail”.

Một số kiểu DNM viết tắt khác:
+ Defence Nuclear Material: Vật liệu hạt nhân quốc phòng.
+ DarkNet Market: Thị trường DarkNet.
+ Digital Noise Model: Mô hình nhiễu kỹ thuật số.

Post Top Ad