EPCOT là gì? Ý nghĩa của từ epcot - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 4 tháng 1, 2024

EPCOT là gì? Ý nghĩa của từ epcot

EPCOT là gì ?

EPCOT là “Experimental Prototype Community Of Tomorrow” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EPCOT

EPCOT có nghĩa “Experimental Prototype Community Of Tomorrow”, dịch sang tiếng Việt là “Cộng đồng nguyên mẫu thử nghiệm của ngày mai”. Công viên giải trí tại Walt Disney World ở Orlando, Florida, Hoa Kỳ.
Ban đầu được thiết kế như một cộng đồng thử nghiệm với ý tưởng về cuộc sống đô thị trong tương lai.
Nhưng sau đó, nơi này đã được biến đổi thành một công viên giải trí kết hợp với các trải nghiệm văn hóa và giáo dục.

EPCOT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EPCOT là “Experimental Prototype Community Of Tomorrow”.

Post Top Ad