APEC là gì? Ý nghĩa của từ apec - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

APEC là gì? Ý nghĩa của từ apec

APEC là gì ?

APEC là “Asia Pacific Economic Cooperation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ APEC

APEC có nghĩa “Asia Pacific Economic Cooperation”, dịch sang tiếng Việt là “Hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương”. Tổ chức được thành lập năm 1989 nhằm tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại giữa các quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
APEC không phải hiệp định thương mại, mà đúng hơn là một diễn đàn để thảo luận và hợp tác kinh tế.

APEC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng APEC là “Asia Pacific Economic Cooperation”.

Post Top Ad