DLA là gì? Ý nghĩa của từ dla - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

DLA là gì? Ý nghĩa của từ dla

DLA là gì ?

DLA là “U.S. Defense Logistics Agency” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DLA

DLA có nghĩa “U.S. Defense Logistics Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Hậu cần Quốc phòng Hoa Kỳ”. Cơ quan của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.Họ chịu trách nhiệm về quản lý chuỗi cung ứng dịch vụ logistics cho quân đội.
Nhiệm vụ chính bao gồm quản lý hàng tồn kho, vật tư quân sự,...để hỗ trợ hoạt động quân sự.

DLA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DLA là “U.S. Defense Logistics Agency”.

Một số kiểu DLA viết tắt khác:
+ Dental Laboratories Association: Hiệp hội các phòng thí nghiệm nha khoa.
+ Disability Living Allowance: Phụ cấp sinh hoạt khuyết tật.
+ Digital Linear Accelerator: Máy gia tốc tuyến tính kỹ thuật số.

Post Top Ad