DNAW là gì? Ý nghĩa của từ dnaw - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

DNAW là gì? Ý nghĩa của từ dnaw

DNAW là gì ?

DNAW là “Day Night All Weather” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DNAW

DNAW có nghĩa “Day Night All Weather”, dịch sang tiếng Việt là “Ngày đêm tất cả thời tiết”. Thuật ngữ chỉ các hệ thống, thiết bị có khả năng hoạt động vào cả ban ngày và ban đêm. Cũng như, nó có thể dùng trong mọi điều kiện thời tiết.
Điều này thường liên quan đến các hệ thống quan sát hoặc máy ảnh.
Chúng được trang bị công nghệ như hồng ngoại để cung cấp hình ảnh chất lượng vào ban đêm hoặc trong điều kiện ánh sáng yếu.

DNAW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DNAW là “Day Night All Weather”.

Post Top Ad