ASSERT là gì? Ý nghĩa của từ assert - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2024

ASSERT là gì? Ý nghĩa của từ assert

ASSERT là gì ?

ASSERT là “A Stratified Sickle Event Randomized Trial” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ASSERT

ASSERT có nghĩa “A Stratified Sickle Event Randomized Trial”, dịch sang tiếng Việt là “Thử nghiệm ngẫu nhiên sự kiện liềm phân tầng”. Thử nghiệm lâm sàng nhằm nghiên cứu điều trị và quản lý sự cố liên quan đến bệnh thalassemia.

ASSERT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ASSERT là “A Stratified Sickle Event Randomized Trial”.

Một số kiểu ASSERT viết tắt khác:
+ Assessment of the Effectiveness of ESWT for Soft Tissue Injuries was launched: Đánh giá hiệu quả của ESWT đối với chấn thương mô mềm đã được đưa ra. Nghiên cứu về hiệu quả của Shock Wave Therapy cho chấn thương mô mềm.

Post Top Ad