CPAS là gì? Ý nghĩa của từ cpas - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2024

CPAS là gì? Ý nghĩa của từ cpas

CPAS là gì ?

CPAS là “Cheque Printer Accreditation Scheme” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CPAS

CPAS có nghĩa “Cheque Printer Accreditation Scheme”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm tra chương trình công nhận máy in”. Chương trình chứng nhận dành cho các nhà in séc, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn và bảo mật.

CPAS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CPAS là “Cheque Printer Accreditation Scheme”.

Một số kiểu CPAS viết tắt khác:
+ Collaborative Performance Advertising Solution: Giải pháp quảng cáo hiệu suất cộng tác.
+ Collaborative Platform Advertising Solution: Giải pháp quảng cáo nền tảng cộng tác.
+ Chinese Public Administration Society: Hiệp hội hành chính công Trung Quốc.
+ Certified Public Accountants: kế toán viên công chứng. CPAs. Chuyên gia kế toán được chứng nhận, chịu trách nhiệm về nhiều khía cạnh kế toán và tài chính.
+ Church Pastoral Aid Society: Hội trợ giúp mục vụ của Giáo hội. Tổ chức phi lợi nhuận tại Anh, hỗ trợ công đồng tôn giáo và tư vấn lãnh đạo tâm linh.
+ Chosen-Plaintext Attacks: Tấn công bằng văn bản được chọn. CPAs. Loại tấn công mật mã trong đó kẻ tấn công có khả năng chọn lựa thông điệp rõ để phá vỡ hệ thống mật mã.
+ Community Plan areas: Khu vực kế hoạch cộng đồng. CPAs. Các khu vực được quy hoạch cụ thể trong quá trình lập kế hoạch đô thị, xác định để phát triển và quản lý cộng đồng.
+ Cryoprotective agents: Chất bảo vệ lạnh. CPAs.
+ Comprehensive Psychiatric Assessment & Stabilization: Đánh giá và ổn định tâm thần toàn diện. Quá trình đánh giá toàn diện và ổn định tâm thần để đưa ra liệu pháp phù hợp.
+ Collaborative Process Automation Systems: Hệ thống tự động hóa quy trình cộng tác.
+ Community Postal Agencies: Cơ quan Bưu chính Cộng đồng. CPAs.
+ Centre for Physical Activity Studies: Trung tâm nghiên cứu hoạt động thể chất.
+ Community Protected Areas: Khu bảo tồn cộng đồng. CPAs.
+ Continuous Process Auditing System: Hệ thống kiểm tra quy trình liên tục.
+ Cerebral Palsy Alliance Singapore: Liên minh bại não Singapore.
+ Canada Port Authorities: Chính quyền cảng Canada. CPAs.
+ Computational Proteomics Analysis System: Hệ thống phân tích Proteomics tính toán.
+ Coherent Perfect Absorbers: Bộ hấp thụ hoàn hảo mạch lạc. CPAs.
+ Centre for the Public Awareness of Science: Trung tâm khoa học nhận thức cộng đồng.
+ Cornell Public Affairs Society: Hiệp hội quan hệ công chúng Cornell.

Post Top Ad