DFCM là gì? Ý nghĩa của từ dfcm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2024

DFCM là gì? Ý nghĩa của từ dfcm

DFCM là gì ?

DFCM là “Department of Family and Community Medicine” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DFCM

DFCM có nghĩa “Department of Family and Community Medicine”, dịch sang tiếng Việt là “Khoa Y học gia đình và cộng đồng”. Bộ phận trong hệ thống y tế chuyên nghiên cứu, cung cấp chăm sóc y tế chủ yếu cho gia đình và cộng đồng.
Các dịch vụ bao gồm chăm sóc tiêu chuẩn, giáo dục sức khỏe và nghiên cứu y học gia đình.

DFCM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DFCM là “Department of Family and Community Medicine”.

Một số kiểu DFCM viết tắt khác:
+ Division of Facilities Construction and Management: Phòng xây dựng và quản lý cơ sở vật chất.

Post Top Ad