DISC là gì? Ý nghĩa của từ disc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2024

DISC là gì? Ý nghĩa của từ disc

DISC là gì ?

DISC là “Dominance, Influence, Steadiness, and Compliance” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DISC

DISC có nghĩa “Dominance, Influence, Steadiness, and Compliance”, dịch sang tiếng Việt là “Thống trị, ảnh hưởng, ổn định và tuân thủ”. Mô hình đánh giá tính cách, phản ánh các đặc điểm hành vi trong môi trường làm việc.

DISC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DISC là “Dominance, Influence, Steadiness, and Compliance”.

Một số kiểu DISC viết tắt khác:
+ Distinguished Instructor Short Course: Khóa học ngắn hạn giảng viên xuất sắc. Khóa đào tạo ngắn hạn dành cho giảng viên xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy.
+ Defence Intelligence and Security Centre: Trung tâm Tình báo và An ninh Quốc phòng.
+ Domestic International Sales Corporation: Công ty Cổ phần Kinh doanh Quốc tế Trong nước.
+ Dundee International Sports Center: Trung tâm thể thao quốc tế Dundee.
+ International Symposium on Distributed Computing: Hội nghị chuyên đề quốc tế về máy tính phân tán. Hội nghị quốc tế về lĩnh vực tính toán phân tán và các vấn đề liên quan.
+ Darebin International Sports Centre: Trung tâm thể thao quốc tế Darebin.
+ Death Induced Signaling Complex: Tổ hợp tín hiệu gây ra cái chết.
+ Death-Inducing Signaling Complex: Tổ hợp tín hiệu gây tử vong.
+ Delaware Independent School Conference: Hội nghị trường độc lập Delaware.
+ Data and Information Services Center: Trung tâm Dịch vụ Thông tin và Dữ liệu.

Post Top Ad