TOCA là gì? Ý nghĩa của từ toca - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2024

TOCA là gì? Ý nghĩa của từ toca

TOCA là gì ?

TOCA là “Total Organic Carbon Analyzer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TOCA

TOCA có nghĩa “Total Organic Carbon Analyzer”, dịch sang tiếng Việt là “Máy phân tích tổng carbon hữu cơ”. Thiết bị dùng để đo lường lượng carbon hữu cơ tổng cộng trong mẫu nước hoặc chất lỏng.

TOCA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TOCA là “Total Organic Carbon Analyzer”.

Một số kiểu TOCA viết tắt khác:
+ Teens Of Contemporary Art: Thanh thiếu niên của nghệ thuật đương đại.
+ Tohono O'odham Community Action: Hoạt động cộng đồng Tohono O'odham. Tổ chức phi lợi nhuận phát triển cộng đồng, tập trung vào văn hóa và nông nghiệp bền vững.
+ Transfer Of Class Agreement: Thoả thuận chuyển giao lớp học.
+ Torrance Cultural Arts Foundation: Tổ chức văn hóa nghệ thuật Torrance.
+ Transfer Of Command Authority: Chuyển giao quyền chỉ huy. Quá trình chuyển giao quyền lực và trách nhiệm lãnh đạo từ một đơn vị sang đơn vị khác, thường trong quân đội.

Post Top Ad