AYR là gì? Ý nghĩa của từ ayr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

AYR là gì? Ý nghĩa của từ ayr

AYR là gì ?

AYR là “Are You Ready ?” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AYR

AYR có nghĩa “Are You Ready ?”, dịch sang tiếng Việt là “Bạn đã sẵn sàng chưa ?”. Câu hỏi thông dụng trong tiếng Anh, thường được sử dụng để hỏi xem người nghe có sẵn sàng cho một sự kiện cụ thể không.
Câu hỏi này có thể xuất hiện trong nhiều ngữ cảnh, từ thể thao, giải trí, đến công việc, và thường thể hiện mong đợi hoặc hối thúc sự chuẩn bị, tập trung.

AYR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AYR là “Are You Ready ?”.

Post Top Ad