KHS là gì? Ý nghĩa của từ khs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

KHS là gì? Ý nghĩa của từ khs

KHS là gì ?

KHS là “Kill himself / Kill herself” trong tiếng Anh, “Không hiểu sao” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KHS

**NGOẠI NGỮ

KHS có nghĩa “Kill himself / Kill herself”, dịch sang tiếng Việt là “Anh ấy / cô ấy tự sát”. Cách diễn đạt khi một người tự làm hại đến chính bản thân mình, tự tử.

**VIỆT NGỮ

KHS có nghĩa “Không hiểu sao” trong tiếng Việt. Thường được sử dụng khi ai đó không thể giải thích hoặc hiểu được một tình huống, sự việc, hoặc thông tin cụ thể nào đó.

KHS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KHS là “Không hiểu sao”, “Kill himself / Kill herself”.

Viết tắt KHS với nghĩa khác:
+ Potassium hydrosulfide: Kali hydrosunfua.
+ Kasturba Health Society: Hiệp hội sức khỏe Kasturba. Tổ chức y tế tại Ấn Độ, có thể liên quan đến các hoạt động y tế và phát triển cộng đồng.
+ Kingston High School: Trường trung học Kingston.
+ Kentucky Historical Society: Hội lịch sử Kentucky.
+ Kaiserslautern High School: Trường trung học Kaiserslautern.
+ Kiambu High School: Trường trung học Kiambu.
+ Kendriya Hindi Sansthan: Kendriya Tiếng Hindi Sansthan.
+ Kankakee High School: Trường trung học Kankakee.
+ Kingsley High School: Trường trung học Kingsley.
+ Kirby High School: Trường trung học Kirby.
+ Knoxville High School: Trường trung học Knoxville.
+ Kalida High School: Trường trung học Kalida.
+ Kamoya's Hominid Site: Trang web về người của Kamoya.
+ Keene High School: Trường trung học Keene.
+ Karabar High School: Trường trung học Karabar.
+ Kosrae High School: Trường trung học Kosrae.
+ Kottapuram High School: Trường trung học Kottapuram.
+ Knickerbocker Historical Society: Hiệp hội lịch sử Knickerbocker.
+ Kagman High School: Trường trung học Kagman.
+ KaMMCO Health Solutions: Giải pháp sức khỏe KaMMCO.
+ Kellogg High School: Trường trung học Kellogg.
+ Kimball High School: Trường trung học Kimball.
+ Kingsburg High School: Trường trung học Kingsburg.
+ King's Honorary Surgeon: Bác sĩ phẫu thuật danh dự của nhà vua.
+ Kansas Historical Society: Hiệp hội lịch sử Kansas.
+ Kingswood House School: Trường Kingswood House.
+ Khumalo Hockey Stadium: Sân vận động khúc côn cầu Khumalo.
+ Khaldunia High School: Trường trung học Khaldunia.
+ Kartu Hasil Studi.
+ Kettlethorpe High School: Trường trung học Kettlethorpe.
+ Kinnelon High School: Trường trung học Kinnelon.

Post Top Ad