BAD là gì? Ý nghĩa của từ bad - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2024

BAD là gì? Ý nghĩa của từ bad

BAD là gì ?

BAD là “Bank Account Debits” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BAD

BAD có nghĩa “Bank Account Debits”, dịch sang tiếng Việt là “Ghi nợ tài khoản ngân hàng”. Những khoản tiền rút khỏi tài khoản ngân hàng của bạn thông qua các giao dịch như thanh toán hóa đơn, chi trả hay rút tiền mặt.
Các khoản ghi nợ giảm số dư tài khoản.

BAD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BAD là “Bank Account Debits”.

Một số kiểu BAD viết tắt khác:
+ BCL2 associated agonist of cell death: Protein chủ vận liên quan đến BCL2 của quá trình chết tế bào. Một protein tham gia vào cơ chế tử vong tế bào, chủ yếu trong quá trình apoptosis (tử cung).
+ Bay Area Derby: Trận derby vùng vịnh. Liên đội roller derby nữ tại Khu vực Vịnh San Francisco, nổi tiếng trong cộng đồng thể thao này.

Post Top Ad