BPMM là gì? Ý nghĩa của từ bpmm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

BPMM là gì? Ý nghĩa của từ bpmm

BPMM là gì ?

BPMM là “Bio-based Products Marketing and Management” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BPMM

BPMM có nghĩa “Bio-based Products Marketing and Management”, dịch sang tiếng Việt là “Tiếp thị và quản lý sản phẩm dựa trên sinh học”. Lĩnh vực nghiên cứu và quản lý tiếp thị sản phẩm dựa trên nguồn nguyên liệu sinh học. Nó tập trung vào phát triển và tiếp thị các sản phẩm bền vững.

BPMM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BPMM là “Bio-based Products Marketing and Management”.

Một số kiểu BPMM viết tắt khác:
+ Business Process Maturity Model: Mô hình trưởng thành quy trình kinh doanh. Khung mô hình đánh giá mức độ chín muối của quy trình kinh doanh trong tổ chức, đo lường khả năng tối ưu hóa.

Post Top Ad