TACT là gì? Ý nghĩa của từ tact - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

TACT là gì? Ý nghĩa của từ tact

TACT là gì ?

TACT là “The Air Cargo Tariff and Rules” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TACT

TACT có nghĩa “The Air Cargo Tariff and Rules”, dịch sang tiếng Việt là “Quy tắc và biểu thuế hàng hóa hàng không”. Hệ thống quy tắc và mức giá được áp dụng trong ngành hàng không vận chuyển hàng hóa.
Nó quy định các điều kiện và chi phí liên quan đến vận chuyển, bao gồm cả các quy định về đóng gói, khối lượng, và các điều kiện khác.

TACT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TACT là “The Air Cargo Tariff and Rules”.

Một số kiểu TACT viết tắt khác:
+ The Actors Company Theatre: Nhà hát công ty diễn viên. Tổ chức nghệ sĩ tại Mỹ, chuyên sản xuất và biểu diễn các vở kịch nghệ thuật sân khấu.
+ The Adolescent and Children's Trust: Niềm tin của trẻ vị thành niên và trẻ em.
+ Transonic Aircraft Technology: Công nghệ máy bay xuyên âm.
+ Trial to Assess Chelation Therapy: Thử nghiệm đánh giá liệu pháp thải độc. Nghiên cứu y học nhằm đánh giá hiệu quả của liệu pháp thải độc trong điều trị bệnh tim.
+ The Actors' Charitable Trust: Quỹ từ thiện của các diễn viên.
+ The Arts & Civics Table: Bảng Nghệ thuật & Công dân.
+ Truth About Civil Turmoil: Sự thật về tình trạng hỗn loạn dân sự.
+ Tories Against Cruise and Trident: Những câu chuyện chống lại Cruise và Trident.
+ Tecarfarin Anti-Coagulation Trial: Thử nghiệm chống đông máu Tecarfarin.
+ Traffic Accident and Collision Team: Đội tai nạn và giao chạm giao thông.
+ Texas Association of College Teachers: Hiệp hội giáo viên đại học Texas.
+ TREAT-NMD Advisory Committee for Therapeutics: Ủy ban tư vấn điều trị TREAT-NMD.
+ The American Century Theater of Arlington, Virginia: Nhà hát Thế kỷ Mỹ ở Arlington, Virginia.
+ Theatre Artists Charitable Trust: Quỹ từ thiện nghệ sĩ sân khấu.

Post Top Ad