LAME là gì? Ý nghĩa của từ lame - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

LAME là gì? Ý nghĩa của từ lame

LAME là gì ?

LAME là “Licensed Aircraft Maintenance Engineer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LAME

LAME có nghĩa “Licensed Aircraft Maintenance Engineer”, dịch sang tiếng Việt là “Kỹ sư bảo trì máy bay được cấp phép”. Chuyên gia duy trì máy bay được cấp phép, có trách nhiệm kiểm tra, bảo dưỡng, và sửa chữa máy bay để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn hàng không.
LAME phải qua quá trình đào tạo và kiểm tra nghiệm để có được bằng cấp chấp nhận từ cơ quan quản lý hàng không.

LAME là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LAME là “Licensed Aircraft Maintenance Engineer”.

Post Top Ad