LCMS là gì? Ý nghĩa của từ lcms - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

LCMS là gì? Ý nghĩa của từ lcms

LCMS là gì ?

LCMS là “Learning Content Management System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LCMS

LCMS có nghĩa “Learning Content Management System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống quản lý nội dung học tập”. Hệ thống quản lý nội dung học tập, hỗ trợ việc quản lý và phân phối nội dung học online.

LCMS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LCMS là “Learning Content Management System”.

Một số kiểu LCMS viết tắt khác:
+ Lutheran Church Missouri Synod: Hội đồng Giáo hội Lutheran Missouri. Tổ chức lưu động Lutheran ở Hoa Kỳ, với truyền thống chính thống Lutheranism.
+ Liquid Chromatography–Mass Spectrometry: Sắc ký lỏng - khối phổ. Phương pháp phân tích hóa học kết hợp cả hai kỹ thuật: Sắc ký lỏng và phổ khối phổ.
+ LittleCMS.
+ Land Change Models: Mô hình thay đổi đất đai. LCMs.
+ Louth Contemporary Music Society: Hiệp hội âm nhạc đương đại Louth.
+ Lindero Canyon Middle School: Trường trung học cơ sở Lindero Canyon.
+ Lutheran Church of Malaysia & Singapore: Nhà thờ Lutheran của Malaysia & Singapore.
+ Landing Craft Mechanizeds: Cơ giới hóa tàu đổ bộ. LCMs.
+ Los Cerritos Middle School: Trường trung học cơ sở Los Cerritos.
+ Living Condition Monitoring Survey: Khảo sát giám sát điều kiện sống.
+ Lady Cubmistresses: Quý bà Cubmistress. LCMs.

Post Top Ad