OSX là gì? Ý nghĩa của từ osx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

OSX là gì? Ý nghĩa của từ osx

OSX là gì ?

OSX là “Operating System X” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OSX

OSX có nghĩa “Operating System X”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ điều hành X”. Hệ điều hành của Apple trước khi được đổi tên thành macOS.

OSX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OSX là “Operating System X”.

Một số kiểu OSX viết tắt khác:
+ Osterix: Osx. Một protein quan trọng trong quá trình phát triển xương, đóng vai trò quan trọng trong việc biến chất thành tế bào xương.

Post Top Ad