CCL4 là gì? Ý nghĩa của từ ccl4 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2024

CCL4 là gì? Ý nghĩa của từ ccl4

CCL4 là gì ?

CCL4 là “Chemokine (C-C motif) ligands 4” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CCL4

CCL4 có nghĩa “Chemokine (C-C motif) ligands 4”, dịch sang tiếng Việt là “Phối tử chemokine (CC motif) 4”. Loại chất dẫn hướng tế bào, có vai trò trong hệ thống miễn dịch và viêm nhiễm.

CCL4 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CCL4 là “Chemokine (C-C motif) ligands 4”.

Một số kiểu CCL4 viết tắt khác:
+ Cacbon tetrachloride: Cacbon tetraclorua. Hợp chất hóa học với công thức hóa học CCl₄. Nó là một dung môi và đã được sử dụng trong quá khứ trong nhiều ứng dụng công nghiệp.

Post Top Ad