YIS là gì? Ý nghĩa của từ yis - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2024

YIS là gì? Ý nghĩa của từ yis

YIS là gì ?

YIS là “Yokohama International School” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ YIS

YIS có nghĩa “Yokohama International School”, dịch sang tiếng Việt là “Trường quốc tế Yokohama”. Trường quốc tế tại Yokohama, Nhật Bản, cung cấp giáo dục từ mẫu giáo đến trung học.

YIS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng YIS là “Yokohama International School”.

Một số kiểu YIS viết tắt khác:
+ Young Investors Society: Hiệp hội các nhà đầu tư trẻ. Tổ chức giáo dục phi lợi nhuận dành cho học sinh, tập trung vào giáo dục tài chính và đầu tư từ khi còn trẻ.
+ Yangon International School: Trường quốc tế Yangon.
+ Yes: Vâng.
+ Yishun MRT station: Ga tàu điện ngầm Yishun. Trạm đường sắt đô thị nằm ở Yishun, Singapore, phục vụ trên đường North South Line của hệ thống MRT.
+ Yis language: Ngôn ngữ Yis.
+ Yours In Service: Của bạn trong dịch vụ. Một cách chào kết thúc trong thư, thường được sử dụng trong các văn bản chính thức hoặc thư từ nghệ thuật.

Post Top Ad