OTD là gì? Ý nghĩa của từ otd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2024

OTD là gì? Ý nghĩa của từ otd

OTD là gì ?

OTD là “On This Day” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OTD

OTD có nghĩa “On This Day”, dịch sang tiếng Việt là “Vào ngày này”. Tính năng hoặc hashtag trên các nền tảng mạng xã hội, hiển thị sự kiện quan trọng đã xảy ra cùng ngày trong quá khứ.

OTD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OTD là “On This Day”.

Một số kiểu OTD viết tắt khác:
+ Off The Derech: Ra khỏi con đường. Thuật ngữ Yiddish, dùng để mô tả người từ bỏ hoặc rời khỏi cộng đồng hoặc lối sống Ortodoks Do Thái.
+ Orthogonal Transmit Diversity: Đa dạng truyền trực giao. Kỹ thuật trong truyền thông không dây, sử dụng nhiều anten truyền để cải thiện hiệu suất tín hiệu và giảm nhiễu.
+ Out The Door: Ra khỏi cửa.
+ On The Door: Trên cửa.
+ Operational Technology Division: Bộ phận công nghệ hoạt động. Một phần của tổ chức hoặc cơ quan, thường liên quan đến quản lý và triển khai công nghệ vận hành.
+ Overseas Trained Doctors: Bác sĩ được đào tạo ở nước ngoài.
+ Optical Transient Detector: Máy dò chuyển tiếp quang học. Thiết bị dùng để phát hiện tia gamma và phát xạ các sự kiện phóng xạ trong vũ trụ.
+ Occupational Therapy Doctorate: Tiến sĩ trị liệu nghề nghiệp.

Post Top Ad