CHT là gì? Ý nghĩa của từ cht - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 8 tháng 1, 2024

CHT là gì? Ý nghĩa của từ cht

CHT là gì ?

CHT là “Certified Hand Therapist” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CHT

CHT có nghĩa “Certified Hand Therapist”, dịch sang tiếng Việt là “Chuyên gia trị liệu tay được chứng nhận”. Chuyên gia về vấn đề sức khỏe và điều trị liên quan đến tay và cổ.

CHT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CHT là “Certified Hand Therapist”.

Một số kiểu CHT viết tắt khác:
+ Certified Hyperbaric Technologist: Kỹ thuật viên Hyperbaric được chứng nhận.
+ Chittagong Hill Tracts: Vùng đồi Chittagong. Tên một khu vực núi ở phía đông nam Bangladesh.
+ Cyclic Hydrostatic Test: Kiểm tra thủy tĩnh tuần hoàn. Thường dùng trong ngành công nghiệp để kiểm tra sự bền và an toàn của thiết bị dưới áp suất nước.

Post Top Ad