CIGRE là gì? Ý nghĩa của từ cigre - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2024

CIGRE là gì? Ý nghĩa của từ cigre

CIGRE là gì ?

CIGRE là “International Council on Large Electric Systems” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CIGRE

CIGRE có nghĩa “International Council on Large Electric Systems”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng quốc tế về các hệ thống điện lớn”. Tổ chức quốc tế chuyên nghiên cứu và phát triển về hệ thống điện lớn.

CIGRE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CIGRE là “International Council on Large Electric Systems”.

Một số kiểu CIGRE viết tắt khác:
+ Conseil International des Grands Réseaux Électriques: Hội đồng quốc tế về mạng lưới điện lớn.
+ International Conference on Large High Voltage Electric Systems: Hội thảo quốc tế về hệ thống điện cao áp lớn.

Post Top Ad