PTL là gì? Ý nghĩa của từ ptl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2024

PTL là gì? Ý nghĩa của từ ptl

PTL là gì ?

PTL là “Praise The Lord” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PTL

PTL có nghĩa “Praise The Lord”, dịch sang tiếng Việt là “Ca ngợi Chúa”. Thường được sử dụng để bày tỏ lòng tôn kính, cảm ơn, hoặc sự biết ơn đối với Chúa.

PTL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PTL là “Praise The Lord”.

Một số kiểu PTL viết tắt khác:
+ Primary Target Line: Dòng mục tiêu chính.
+ Patrol: Tuần tra. Hành động tuần tra hoặc giám sát một khu vực để bảo vệ, kiểm soát an ninh, hoặc thực hiện nhiệm vụ quân sự.
+ Pass Transistor Logic: Vượt qua logic bóng bán dẫn. Phương pháp thiết kế mạch điện tử sử dụng các transistor để truyền dẫn hoặc chuyển dẫn tín hiệu.
+ Propositional Temporal Logic: Logic thời gian mệnh đề. Hệ thống logic sử dụng trong khoa học máy tính để mô tả thời gian trong các biểu thức logic.

Post Top Ad